V sobotu sa opäť bude pomáhať, tentokrát v Poprade!

Benefičný metalový koncert popradských kapiel z ktorého finančný výťažok bude použitý na rehabilitácie pre malého Tomáška, ktorý ich potrebuje aby napredoval vo vývoji a postavil sa na nôžky…
Keďže aj Tomáškov tatino hraje v metalovej kapele, verím že Vás príde podporiť čo najviac.

Potvrdené kapely:

Human Humus
https://www.facebook.com/HumanHumus/

Surgery
https://www.facebook.com/Surgery.Poprad/

Astarot
https://www.facebook.com/Astarot-111167605567429/

Pothrator
https://www.facebook.com/Pothrator-1684756358287085/

One Man Down
https://bandzone.cz/_110791

Dátum: 21.9.2019
Miesto: Rock Fabric, Poprad
Vstup: Dobrovoľný
FB Event: https://www.facebook.com/events/444739702921881/

Ešte aby ste boli v obraze, pár viet o Tomáškovi, a jeho ťažkej ceste životom:
Volám sa Tomáško, narodil som ako druhý z dvojičiek spolu s mojím bračekom, predčasne v 31. týždni tehotenstva. Bol som intubovaný a na podpornom dýchaní, keďže moje malé a nezrelé pľúcka nedokázali dýchať samé…Zároveň sa moja mamka dozvedela v rámci doplnkových vyšetrení,že som po narodení zakrvácal do mozgu a bohužiaľ veľmi skoro sa u mňa prejavili dôsledky týchto zdravotných problémov – narozdiel od môjho bračeka som výrazne zaostával vo vývine,v 2 rokoch som sa dokázal iba pretočiť a plaziť po zemi, pričom môj braček už dávno chodil a behal ako iné deti.
Teraz mám 7 rôčkov a stále chodíme na pravidelné kontroly a vyšetrenia k rôznym špecialistom- pneumológ,kardiológ, neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár, očný lekár. Moje terajšie diagnózy sú: spastická tetraplegická detská mozgová obrna,defekt medzikomorovej priehradky, zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine, porucha chôdze a pohyblivosti,vývinová porucha reči a jazyka, strabizmus, kyfoskolióza chrbtice, narušená komunikačná schopnosť, oneskorený psychomotorický vývin, prvky autizmu a inkontinencia moču-stále potrebujem plienočky.
Pravidelne rehabilitujem a cvičím a navštevujem podporné terapie na psychomotorický a mentálny rozvoj. Mamka sa mi naplno venuje, cvičí so mnou a učí ma stále nové veci…. Najviac mi však pomáhajú rehabilitačné pobyty v centre Svetielko v Prešove, kam na odporúčanie chodíme s mamičkou už od roku 2015….Tieto pobyty sú však finančne veľmi náročné a moji rodičia ani pri všetkej snahe nedokážu na ne našetriť… Keďže jeden takýto pobyt, v trvaní 10 dní stojí 700€ a plus výdavky na podporné terapie, ktoré tam tiež absolvujem, a ktoré sa musia priplácať, ako Biofeedback, muzikoterapia či viaczmyslová terapia… Navyše si musíme hradiť ešte osobitne ubytovanie. V konečnom dôsledku teda jeden takýto pobyt stojí 1000€, pričom ho potrebujem absolvovať aspoň 4 x ročne, aby som napredoval a robil pokroky. Tieto pobyty nie sú žiaľ hradené poisťovňou a ich zaplatenie je pre mojich rodičov finančne nezvládnuteľné. Keďže pobyty musím absolvovať pravidelne, najbližší ma čaká v teraz v septembri.
Preto prosím všetkých Vás, dobrých ľudí, aby ste mojim rodičom pomohli získať potrebné peniažky na tieto pobyty, a tým najmä mne pomohli rehabilitovať a postaviť sa na vlastné nôžky, pretože sa mi darí robiť pokroky a veľmi chcem napredovať.
Tomáško s maminou a tatinom
Informácie aj text prebratý z FB udalosti

Autor: Mrtvolka

Zdieľaj