Recenzia a rozhovor s Malus Dextra z USA!

Malus Dextra „Malus Dextra“ / metal / USA

Keď sa človek na chvíľu zastaví a rozhliadne sa vôkol seba, zrazu zistí ako sa všetko dokáže neuveriteľne rýchlo zmeniť. A to je aj v hudbe. Je to jedno ci e to pop, rap, techno a mnoho iných. Kapely vznikajú a zanikajú presne tak ako je v súlade život a smrť, svetlo a tma. V 90 rokoch to bol pre mladú generáciu metal a postupne jeho definovanie žánrov. Dnes keď sa pozerám vidim že metal už nie je pomaly to čo býval. Samé škatuľkovanie a rôzne diskusie, ktorý štýl je naj a ktorý hnoj. U mňa každý štýl má svoje čaro, pričom netvrdím že sa mi musí všetko páčiť a treba sa riadiť heslom: Ži a nechaj žiť!!! Každý jeden song alebo album čo sa mi dostane do mojich sluchovodov má to svoje, ale mne to nemusí sadnúť. A dokonca aj čas ukáže kvalitu, ktorú pri prvom počutí nepočujem. Ale ako úvod môjmu citovému úletu už stačí. Nedávno sa mi dostalo do uší jedno album od americkej smečky MALUS DEXTRA pochádzajúcej so St. Louis MO/Savonburg KS. Kapela existuje od roku 2016 a v 2017 vydali rovnomenný album Malus Dextra. Hneď od prvých tónov do mňa zarezal METAL. Album ťažko klasifikovať alebo prirovnávať. Je to rozmanitý, kde si každý nájde to svoje. Podľa dostupných informácii chalani sú ovplyvnení tvorbou kapiel Killswitch Engage, Slayer, Megadeth, Trivium, Type O Negative, MushroomHead, Ice T a mnoho iných. Mnoho ľudí v ich hudbe cítiť silné prvky deathcoru pri prvom počutí, ale pri viacnásobnom vypočutí začnú na vašu osobu útočiť hudobné šialenstvá, postupy a spevy ako kapiel Pantera(najmä šialené riffy ala Dimebag), King Diamond (úvod jednej skladby navodzujúcej horror) Arch Enemy (občasné sóla) Red hot chilli peppers ( občasný vokálny prejav) a strašne veľa iných kapiel. Toto sú len moje pocity s daného albumu. Keďže kapela je pre mňa osobne veľkou neznámou album som si viac menej zamiloval tak som sa dohodol s chalanmi ohľadom interviu a sami povedali niečo o sebe, hudobných vplyvoch minulosti a budúcnosti. Ináč chalani vystupujú v maskách nakoľko chcú aby ľudia precítili hudbu, pričom nemusia vedieť kto hrá na akom poste  Album má ináč u mňa 9/10 bodov a pomaly začneme s rozhovorom.


01.Tak ešte raz ahojte. Pre slovenských fanúšikov ste dosť veľká neznáma, tak v prvom rade Vás chcem požiadať o pár slov ohľadom kapely, členov a vzniku.

MD: História Malus Dextra sa začala koncom roku 2016. Náš gitarista a spevák prešiel v tom čase už inými kapelami a ako prvý sa nás snažil skĺbiť. Malus Dextra bol pôvodne len štúdiový projekt, až do nedávnej doby, kedy sme sa všetci dali dohromady.

02.Keď som zisťoval informácie ohľadom vašej kapely, tak som sa dočítal ohľadom vašich hudobných vzorov (Slayer, Megadeth ….) Vaše hudobné rozhranie je veľké a najmä v skladbách ako som písal cítim vplyv kapely Pantera. Dokonca vsunutie balady DECAY je veľmi príjemné odľahčenie a uvoľnenie napätia na albume. Ako vlastne postupujete pri tvorbe skladieb a ohľadom textovej stránky skladieb beriete inšpiráciu?
MD: Prvotnú konštrukciu skladieb má na starosti náš gitarista, potom sa doprogramujú bicie a následne sa pridá vokál. Veľkú časť prvého albumu vytvoril gitarista a inšpiráciou mu boli hlavne zážitky zo života. Mal v tomto veľkú podporu od svojich kamarátov.

03.Kedže sme už načali otázku textov v skladbách rád by som Vás požiadal popis jednotlivých skladieb? A kto by lepšie vedel popísať dané skladby ak nie vy :)?
MD: Snažíme sa nedefinovať naše skladby, pretože chceme, aby naši poslucháči sami interpretovali to, čo im prinášame.

04.Prečo masky? :)
MD: Rozhodli sme sa, že budeme hrať v maskách, pretože nemusíme mať tým pádom stále tých istých spoluhráčov na naše live show. Opäť pripomínam, že kapela bola pôvodne štúdiový projekt.

05.Je doba internetu a sociálnych sietí. Aké plusy a mínusy vidíte pre hudobnú scénu hlavne Undergroundu?
MD: Sociálne médiá môžu byť skvelým nástrojom, ale môže to byť aj „barla“, každý sleduje čo urobíš, musíš dávať pozor čo ide od teba von a nájsť balanc medzi osobným životom a biznisom.

06.Pomaly sa blíži leto a tým aj aj mnoho festivalov ako v Európe tak aj u Vás v zámori. Ako ste pripravený na dané obdobie? Budete fanúšikom servírovať skladby len s albumu, alebo máte nachystané už aj nejaké nové skadby?
MD: Momentálne sme na turné na východnom pobreží USA, začíname nahrávať nové skladby pre ďalší albu. Tie budú prezentované počas roku 2018.

07.Sledujete aj dnešnú hudobnú scénu obzvlášť metalovú a jej fanúškov. Tu v Európe sú fanúškovia spontánny a vychutnávajú si každý tón pokiaľ ich nepremôže najväčší nepriateľ ľudstva ALKOHOL. Ako je to s atmosférou na koncertoch u Vás. Videl som pár videí na youtube  a vždy sú to riadne kotle najmä u známejších kapiel. Ako to je na UG koncerte?
MD: Koncerty v USA sú vždy zakaždým iné a vyvinú sa z nich šialené večery. Spojenie s fanúšikmi, to je level ako žiaden iný.

08.Pamätáte si na svoju prvú metalovú kapelu, ktorá vám učarovala a vďaka nej ste sa dostali ku metalu?
MD: Úprimne, ja (spevák) mám rád takmer všetky štýly v muzike, ale vyrastal som na rape a náboženskej hudbe (vďaka mojej matke). Naozaj nedokážem nájsť kedy došlo k tomu bodu, ktorý ma dotiahol k metálu a metalovej scéne, proste sa to stalo.

09.Spomeniete si na svoj úplné prvý koncert a aké boli reakcie publika?
MD: Prvý živý concert som odohral v budove, ktorá bola kedysi stanica vlakov, bolo to úžasné a odvtedy som tomu prepadol.

10.A dostali sme sa pomaly do finále. Verím že to nie je naša posledná debata a osobne sa teším na ďalšie pokecy. Ale ešte jedna vec. Kde môžu fanúškovia v rámci Europy zohnať vaše cd a čo by ste im chceli na záver odkázať.
MD: Všetok náš material môžete nájsť na www.malusdextra.com . Ak by ste mali o niečo z nášho merchu záujem, stačí mi priamo napísať správu a určite vymyslíme nejakú možnosť ako k dostať merch k vám. Náš full album si môžete zaplatiť aj na iTunes, na Amazone aj na iných online music chanelloch a dokonca nás môžete streamovať na Spotify.

Chalani ešte raz veľka vďaka za váš čas a ochotu odpovedať na moje otázky. Veľká vďaka !!!!
Metal Forever!!!!!!

Pre MetalExpress
Rado S.

Fotografie kapely pochádzajú z FB stranky



„Malus dextra“ tracklist

1. Annihilation
2. Wanderer
3. Voodoo
4. Traces of Hate
5. War Machine
6. Through My Eyes
7. Black Mass
8. Decay

Malus Dextra:
Justin R.
Wayne A.
Brian C.
Will D.
Justin K.

Vydavateľ: TraumaSphere Records

Malus Dextra online:
https://www.malusdextra.com/
https://www.facebook.com/malusdextra/

English version

When you stop for a moment and walks around, you can suddenly find out how everything can change incredibly quickly. And that’s also in music. Does not matter whether it’s pop, rap, techno and many others. The bands formed and split-up exactly as life and death, or light and dark. In the 90’s, it was metal for the young generation and its definition of genres. Today, I can see that metal is no longer what it used to be. Various discussions are leading to, which style is the best and which not worth to listening to. For me every style has its charm, and I do not say that I have to like every-thing, but I have a slogan: Live and let live! Every single song or album that I get into my earphones has something special, but sometimes it could not fit me after first listening. Time will show the quality I do not hear at first listening. But as an introduction to my emotional excitement, it is enough.
Recently I got into my ears an album from the American band MALUS DEXTRA originate from St. Louis MO / Savonburg KS. The band started in 2016 and in 2017 they released eponymous album Malus Dextra. Right after the first tones, I heard METAL. Album is difficult to classify or compare. It‘ s varied where everyone finds something. According to available information, boys are influ-enced by Killswitch Engage, Slayer, Megadeth, Trivium, Type O Negative, MushroomHead, Ice T and many others. Many people can feel strong elements from deathcore at first hearing, but after multiple hearings, you begin to recognize attacking musical madness, technical parts and vocals as bands like Pantera (particularly crazy riffs ala Dimebag), King Diamond (home of one track inducer horror) Arch Enemy (occasional solos) Red hot chilli peppers and a lot of other bands. These are just my feelings from this album. Since the band is for me personally one big mystery and I love the new album, I arranged interview with the guys from band, for they said something about themselves, the musical influences of the past and the future. Just a note: guys performed in masks because they want people to feel music, not having to know who plays on which instrument. The album has 9/10 points and we’ll start slowly with the interview.

01. So once again HI! You are quite unknown for Slovak fans, so first of all I want to ask you a few words about the band, members and your start as a band.
MD: Malus Dextra started in late 2016, Our guitarist and vocalist had toured in previous bands a few
years back and joined forces to bring Malus Dextra to life, at this timethe band was a studio
project only, until recent as we have been putting together

02. When I found out about your band, I’ve read about your music role model (Slayer, Megadeth ….) Your music is great and especially in the songs I feel the influence of Pantera. Even the ballad DECAY is a very pleasant for me as a listener and have a make a special mood on the album. How do you actually composing songs? What about the texts page of songs? Where do you get inspiration?
MD: The songs are composedstarting with our guitarist, from there we program the drums and then the tracks are sent to me for vocal work. Much of the first album was composed by the guitarist over the years, bringing in support from friends and life for inspiration.

03. Since we have already begun the question of texts in songs, would I like to ask you rof a description of songs? And who better knows how to describe the songs if not you?
MD: We try not to define our songs, as we want our listeners to draw what they interpret in hopes the can connect

04. Why masks? :)
MD: We decided on masks as we may not always have the same live members, again this project started as a studio band.

05. This is the time of internet and social networks. Which pluses and minuses do you see in it for Underground music scene?
MD: Social media can be a great tool, but this can also be a crutch, everyone is watching your every move, in turn you have to be smart with what goes out, balance the personal with the business

06. The summer time is coming and with it many festivals, both in Europe and also in States. How do you prepare for this period of the year? Will you present your new albums only, or are you already having some new songs?
MD: At this time we are working on a fall east coast USA tour, we start recording the follow up album later this year and will be presenting new tracks live during the touring season in 2018.

07. You are following a today’s music scene and its fans? Here, in Europe, fans are spontaneous and enjoy every tone unless the greatest enemy of humanity ALKOHOL. How is it with the atmosphere at your concerts? I have seen some videos on your Youtube Channel and they are always good mosh pits. How is it on the UG concert?
MD : Shows in the USA are always random and can get crazy, but it’s a connection with fans on a
level like no other

08. Do you remember your first metal band that was the ONE, and you decided to play metal? (Please reply each member)
MD: Honestly (Vocalist) I enjoy all kinds of music and grew up listening to rap country and religious
music(thanks to my mother) I really couldn’t pin point what actually pulled me into the metal
scene it just really happened

09. Do you remember your first concert and what were the audience responses?
MD: The first concert for me was years ago in a small what once was train station, the turn out was
amazing, from that point on I was hooked on the rush

10. And we got to the final question. I believe this is not our last debate and I personally look forward to more interview. But one more thing. Where can European fans get your CD and what would your last words for this zine/interview be?
MD: You can find all our stuff at www.malusdextra.com if someone over seas wants something, just
message us directly we are more then willing to see about getting our fans merch, the full length
album can be purchased on iTunes, Amazon and any other online music source, you can even
stream us on Spotify and more.

Once again thanks for your time and willingness to answer my questions. Big thanks !!!!
Metal Forever !!!!!!

Photos were used from FB fanpage

Autor: Mrtvolka

Zdieľaj