KONCERT HELLOWEEN: Vyhlásenie spoločnosti Ticketportal SK

Vážení klienti,spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., ktorá ako zmluvný partner organizátora zatiaľ preloženého koncertu Helloween, Stratovarius 29.1. 2011 Tatran Handball Aréna, Prešov zabezpečovala distribúciu a predaj vstupeniek na tento koncert, si týmto dovoľuje informovať majiteľov zakúpených vstupeniek, že od dnešného dňa t.j. 10.2.2011 všetky reklamácie spolu so žiadosťami o vrátenie ceny vstupného si môžu uplatniť priamo u organizátora koncertu, ako spoločnosti zodpovednej za organizáciu koncertu a disponovanie s finančnými prostriedkami získanými z predaja vstupeniek. Kontaktné údaje organizátora pripájame na koniec tohto vyjadrenia. Organizátor uvádza, že vyplácania vstupného bude prebiehať priebežne.

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za organizáciu podujatia, ako ani za použitie finančných prostriedkov (ceny vstupného), ktoré boli predajnými miestami spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. od zákazníkov prijaté v mene organizátora podujatia a následne prevedené na jeho účet.

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. ako aj organizátor stále rokujú o náhradnom termíne koncertu. Predbežne bol stanovený náhradný termín, ktorý však organizátorovi nevyhovuje z dôvodu príliš dlhého čakania fanúšikov na vystúpenie skupiny Helloween. O novom termíne budeme čoskoro informovať na stránkach Ticketportalu a na oficiálnych stránkach skupiny Helloween.

Kontaktné údaje organizátora zrušeného koncertu:

Obchodná firma: Eva Bednárová – PASCAL
IČO: 43959881
So sídlom: Mateja Bela 1836/8, 98401 Lučenec
e-mail: epg@epg.sk
Telefónne číslo 0915 844 154

Autor: admin

Zdieľaj