POZNÁME VÝHERCU SÚŤAŽE: Vyhraj tričko EPITOME a šesť „cédečiek“

Portál www.metalexpress.sk v spolupráci s umeleckou agentúrou MASS – production vyhlasilo súťaž o tričko poľských grinderov EPITOME a CD kapiel EPITOME, WHOREHOUSE, NUCLEAR VOMIT, PATALOGICUM, GORE AND CARNAGE a VEDONIST. Stačilo odpoveď na jednoduchú otázku  a vyplniť formulár. Víťazom súťaže je Monika Halászová z Levíc. Srdečne gratulujeme, ceny zašleme poštou.

Otázka súťaže: Z ktorého mesta pochádza kapela EPITOME? Správna odpoveď bola Rzeszow.

Portál www.metalexpress.sk neručí za správne doručenie súťažných odpovedí a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie. Zapojením sa do súťaže čitateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením §7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení. Čitateľ dáva súhlas na uverejnenie mena, priezviska a mesta v zozname výhercov súťaže. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so zverejnením svojho mena a mesta na stránke www.metalexpress.sk.

Autor: admin

Zdieľaj